O Rozporządzeniu

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 możesz być uprawiony do odszkodowania w przypadku, gdy:

-- z powodu opóźnienia /odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład dotarłeś na miejsce co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu (w przypadku odwołania lotu są to 2 godziny)

- wylot miał miejsce z lotniska w EU lub z lotniska spoza EU do lotniska w EU i lot był obsługiwany przez linie lotnicze z siedzibą w EU.

-Ponadto, każdy przypadek opóźnienia lub odwołania lotu musi zostać rozpatrzony indywidualnie, aby ustalić czy za zdarzenie odpowiedzialny jest przewoźnik czy przyczyną zdarzenia okazała się siła wyższa.


W Rozporządzeniu unijnym wymienionych zostało kilka okoliczności, które określa się jako nadzwyczajne. Jeżeli opóźnienie lub odwołanie lotu spowodowane jest zaistnieniem tych okoliczności, mogą one stanowić działanie siły wyższej. Przewoźnik lotniczy jest w danym przypadku zwolniony z odpowiedzialności wypłaty odszkodowania. Przykładem takiej sytuacji jest chociażby erupcja wulkaniczna.


Wysokość Twojego odszkodowania zależna jest od zasięgu podróży oraz długości opóźnienia. Odszkodowanie wynosi:
• € 250,- w przypadku lotów na dystansie do 1500 km
• € 400,- w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km
• € 600,- w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km z lub do lotniska spoza EU, jeśli opóźnienie trwało więcej niż 4 godziny (€ 300,- jeśli opóźnienie trwało od 3 do 4 godzin)


Tak, przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania każdemu pasażerowi. Wysokość odszkodowania jest niezależna od ceny biletu, ponieważ jest to forma rekompensaty za stracony czas. Dlatego każdy pasażer, który podróżował na Twojej rezerwacji i był starszy niż 2 lata, ma prawo do odszkodowania. W przypadku podróżującej grupy, wysokość odszkodowania zostanie podana wspólnie dla wszystkich pasażerów.


Zwykle bywa to trudne do ustalenia dla pasażerów. Opóźnienie w przybyciu do miejsca docelowego przesądza o możliwości dochodzenia odszkodowania. Jeżeli opóźnienie trwało co najmniej 3 godziny, masz prawo do odszkodowania. Jeśli nie jesteś pewien ile trwało opóźnienie, możesz zgłosić roszczenie na naszej stronie. Nasz zespół dokładnie zweryfikuje dane lotu i ustali, czy przysługuje Ci odszkodowanie.


Jeżeli Twój lot był opóźniony o mniej niż 3 godziny, niestety nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania. (W przypadku odwołania lotu przybycie do miejsca docelowego co najmniej 2 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, może uprawniać Cię do odszkodowania.) Masz jednak prawo do opieki w postaci darmowych posiłków i napojów, dostępu do komunikacji i ewentualnego zakwaterowania w hotelu, adekwatnie do czasu oczekiwania, który musi wynosić co najmniej 2 godziny.


Masz prawo do odszkodowania, jeśli całkowity czas opóźnienia wynosi co najmniej 3 godziny. Dochodzenie odszkodowania będzie trudne, jeśli lot przesiadkowy był obsługiwany przez inne linie lotnicze i/lub miał miejsce poza obszarem UE.


W przypadku odwołania lotu linie lotnicze są zobowiązane do zaoferowania Ci połączenia zastępczego lub zwrotu kosztów biletu. Ponadto możesz mieć prawo do odszkodowania, jeśli lot nie został odwołany w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Prawo do odszkodowania przysługuje Ci, jeśli zaoferowanym połączeniem zastępczym dotrzesz na miejsce co najmniej 2 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu.


Tak, wciąż przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Przewoźnik obsługujący lot jest zawsze stroną odpowiedzialną za wszelkie opóźnienia, nawet gdy rezerwacji nie dokonanego bezpośrednio u przewoźnika.


W przypadku długiego opóźnienia linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom opiekę w formie bezpłatnych posiłków i napojów, a jeśli to konieczne bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem oraz środków do komunikacji. Opieka przewoźnika nie ma związku z prawem pasażera do odszkodowania, które określa się na podstawie długości opóźnienia. Jeśli otrzymałeś od przewoźnika vouchery na zakup posiłków i napojów, nie oznacza to, że nie możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jednak jeśli linie lotnicze zaproponowały Ci vouchery lub zniżkę do wykorzystania podczas kolejnych podróży, ich akceptacja może w wielu przypadkach równać się zrzeczeniu się prawa do odszkodowania.


Linie lotnicze mogą dokonać zwrotu niektórych dodatkowych kosztów, które poniosłeś w wyniku opóźnienia lotu, np. za posiłki i napoje zakupione na lotnisku lub za zakwaterowanie w hotelu. W tym celu konieczne jest zachowanie rachunków i paragonów. Tego typu koszty możemy uwzględnić podczas korespondencji z liniami lotniczymi. Jeśli w wyniku opóźnienia przepadła część Twoich wakacji, linie lotnicze nie będą miały obowiązku wypłaty odszkodowania z tego tytułu. W takiej sytuacji powinieneś skontaktować się bezpośrednio z Twoim ubezpieczycielem.


Opóźnionych lub zagubionych bagaży nie obejmują przepisy Rozporządzenia unijnego. W przypadku problemów z bagażem skontaktuj się bezpośrednio z liniami lotniczymi lub Twoim ubezpieczycielem.


O zgłaszaniu roszczenia (jestem nowym klientem)

Każdego roku linie lotnicze odrzucają lub ignorują nawet 80% kwalifikujących się wniosków. Od 2010 roku Lot-Opóźniony.pl pomógł już tysiącom pasażerów w całej Europie! W swojej pracy korzystamy z obszernych baz danych oraz posiadamy niezbędną wiedzę prawniczą. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić, że otrzymasz zasłużone odszkodowanie! A co najlepsze - jeśli się nam nie powiedzie, nasze usługi pozostaną darmowe. Jeśli uda nam się uzyskać Twoje odszkodowanie, pobieramy opłatę za nasze usługi. Innymi słowy: płacisz tylko wtedy, gdy rzeczywiście otrzymasz rekompensatę!


O zgłaszaniu roszczenia (nie posiadam jeszcze konta na stronie Flighttix.pl Claim Service)

Aby zarejestrować się na Flighttix.pl Claim Service i dokonać zgłoszenia, kliknij w podany link: https://claim.claimservice.app/?partner=flighttix-pl&lang=pl. Wypełnij dane Twojego lotu i w ciągu kilku sekund dowiedz się, czy masz prawo do odszkodowania. To zupełnie darmowe i niezobowiązujące. Jeśli następnie zdecydujesz się dokonać zgłoszenia, prosimy Cię o przejście do kolejnych kroków i podanie dalszych informacji dotyczących lotu. Dopiero po ukończeniu wszystkich kroków, Twoje roszczenie zostanie oficjalnie zarejestrowane w naszym serwisie.


Podczas zgłaszania roszczenia możesz dodać pasażerów do Twojej listy pod warunkiem, że wszyscy pasażerowie podlegają jednej rezerwacji. W przeciwnym razie każdy z pasażerów musi osobno zgłosić roszczenie, a korespondencja a liniami lotniczymi będzie przebiegać indywidualnie w imieniu każdego z pasażerów.


Dzieci poniżej 2 lat nie obejmuje prawo do odszkodowania, ponieważ zwykle podlegają obniżonym stawkom lub dzielą miejsce w samolocie z rodzicami. Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 2 lat w dniu lotu, nie może zostać uwzględnione na liście pasażerów.


Wskazane jest zachować wszystkie dokumenty podróżne, gdyż zawsze możesz zostać poproszony o ich okazanie. Dokumenty w formie elektronicznej możesz odnaleźć po zalogowaniu się do konta na :cobranding_site_name. Jeśli nie posiadasz dokumentów, które zostały dostarczone przez linie lotnicze w formie papierowej (takie jak karty pokładowe i zawiadomienie o opóźnieniu lotu), na ogół nie stanowi to problemu; potwierdzenie rezerwacji z reguły wystarcza.


Yes this is possible. However, you will need to submit two separate claims. As the circumstances of these flights will never be exactly identical, they will also need to be assessed separately. Several flights may be included in the same claim only if they are directly connected (for instance: the delay of your first flight caused you to miss your connecting flight). Through your personal account you will be able to submit several claims on the same account. This will allow you easy access to your online dossiers and your timelines.


Tak, wciąż możesz zgłosić za pośrednictwem Flighttix.pl Claim Service. Linie lotnicze z reguły odrzucają pierwszy wniosek, powołując się na zaistnienie ‘nadzwyczajnych okoliczności’. Zależnie od przypadku, zostanie ponownie wysłane pismo do przewoźnika lub niektóre kroki w procesie obsługi zostaną pominięte.


Zgodnie z Rozporządzeniem unijnym możesz zgłosić roszczenie do 2 lat od daty lotu. W niektórych krajach, takich jak Belgia, Niemcy, Portugalia oraz Wielka Brytania, ten okres może być zarówno dłuższy, jak i krótszy. Wiemy dokładnie w jakim okresie możemy operować i kiedy upływa termin przedawnienia roszczenia. Aby mieć pewność, że mamy wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich kroków, możemy nie przyjąć wszystkich roszczeń, dla których zbliża się termin przedawnienia.


Kroki, które podejmujemy w procesie obsługi roszczenia obejmują prowadzenie korespondencji z liniami lotniczymi oraz rozpoczęcie etapu prawnego. Pasażer może regularnie śledzić na osi czasu na koncie online. Do etapu prawnego zalicza się działania windykacyjne oraz pozew/skierowanie sprawy do sądu. Nawet, gdy podjęcie takich kroków będzie konieczne, nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli okaże się, że nie ma wystarczającej podstawy prawnej do roszczenia, sprawa zostanie zamknięta. Nasz zespół wyręcza klienta w większości działań, ale przy niektórych niezbędna jest współpraca z klientem.


Po zarejestrowaniu się na stronie Flighttix.pl Claim Service i zgłoszeniu roszczenia, nasz zespół rozpocznie dodatkową weryfikację prawną.
W ciągu 3 dni od zgłoszenia szkody otrzymasz wiadomość z informacją, czy Twoje zgłoszenie pomyślnie przeszło weryfikację. Jeśli tak, możemy rozpocząć proces obsługi roszczenia. Za pośrednictwem Twojego konta i osi czasu będziemy Cię informować o wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Czas trwania całego procesu trwa co najmniej kilka tygodni. W niektórych przypadkach okres ten wydłuża się do 6 miesięcy lub do ponad roku, ponieważ jesteśmy zależni od terminów przysługujących organom wykonawczym oraz ewentualnych kroków prawnych, które musimy podjąć.


W niektórych przypadkach konieczne jest rozpoczęcie procesu windykacyjnego, a nawet skierowanie sprawy do sądu. Pokryjemy koszty tych kroków, co oznacza, że nie będziesz musiał ponosić kosztów prawnych w sytuacji, gdy Twoje roszczenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Jeśli uda nam się uzyskać odszkodowanie w sądzie, będziesz musiał ponieść dodatkową opłatę prawną.


To zależy od sytuacji. W większości przypadków odszkodowanie zostanie przelane przez linię lotniczą na nasze konto bankowe. Poprosimy Cię wtedy o podanie danych Twojego konta, abyśmy mogli przelać Ci odszkodowanie pomniejszone o naszą prowizję. W przypadku, gdy rekompensata zostanie przelana bezpośrednio na konto klienta, wyślemy wtedy fakturę za nasze usługi.


Nie ponosisz żadnych kosztów za rejestrację na stronie i zgłoszenie roszczenia, dopóki nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania.
Obsługujemy roszczenia na zasadzie ‘brak wygranej, brak opłat’. To oznacza, że pobieramy :no_cure_no_pay_percentage (z VAT) z wartości wypłaconego przez linie lotnicze odszkodowania.


W momencie zgłaszania roszczenia, prosimy Cię o utworzenie konta na naszej stronie. Za pomocą tego konta będziesz mógł wprowadzać zmiany w danych lotów, śledzić postępy procesu obsługi roszczenia w zakładce ‘Oś czasu’ i gdy to konieczne, poprosić o pomoc naszego zespołu. Działamy na zasadzie ‘brak wygranej, brak opłat’, co znaczy, że nie poniesiesz żadnych kosztów, jeśli nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania.


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia roszczenia na naszym serwisie. Jeśli w trakcie tych 14 dni zdecydujesz się zrezygnować z usługi, możesz wycofać zgłoszenie bez poniesienia jakichkolwiek kosztów. Jeżeli przez upływem 14-dniowego czasu do namysłu wyrazisz zgodę na rozpoczęcie przez nas procesu obsługi roszczenia, od razu przystąpimy do działania. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z usługi na każdym dalszym etapie obsługi roszczenia, po weryfikacji podstawy prawnej i przyjęciu roszczenia do realizacji, poniesiesz koszty anulowania zlecenia jak określono w Regulaminie. Jeśli masz pytania dotyczące okresu do namysłu, wyślij nam wiadomość na info@claimservice.flighttix.pl.


O procesie obsługi roszczenia (jestem już klientem)

Składając roszczenie na Lot-Opóźniony.pl podpisałeś pełnomocnictwo upoważniające nas do działania w Twoim imieniu. Linie lotnicze nie odpowiedziały pozytywnie na nasze żądanie, ale nadal uważamy, że masz prawo do odszkodowania. Dlatego chcemy zrobić kolejny krok.

Pełnomocnictwo dla naszego partnera prawnego pozwoli nam przystąpić do kolejnego etapu tak szybko, jak to możliwe! Dzięki niemu nasz prawnik czy zespół prawny może działać w Twoim imieniu w sądzie właściwej jurysdykcji.


Jeśli Twój wniosek zostanie skierowany do sądu, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty z tym związane. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym Cenniku: https://www.lot-opozniony.pl/cennik


Dokumenty, których potrzebujemy, zależą od linii lotniczych i ich wymagań. Dbamy jednak o to, aby nie wymagać od Ciebie niepotrzebnych dokumentów. Jeśli jednak konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego, najprawdopodobniej poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty i informacje. Lista dodatkowych dokumentów będzie się różnić w zależności od sądu i miejsca jurysdykcji. Dlatego też warto zachować jak największą liczbę dokumentów, aż do momentu zakończenia całego procesu.


Jeśli nie posiadasz już dokumentów, o które prosimy, poinformuj nas o tym drogą mailową. Możliwe, że niezbędne informacje można znaleźć także na innych dokumentach. Nasz zespół bardzo dobrze zna linie lotnicze i może będzie w stanie znaleźć wyjście z tej sytuacji. Zawsze jest jakieś rozwiązanie!


Nasz zespół prawny jest zaznajomiony z procedurami sądowymi i dokłada wszelkich starań, aby Twoje roszczenie zostało jak najszybciej rozstrzygnięte. W dużej mierze jesteśmy jednak zależni od czasu reakcji linii lotniczych oraz terminów sądowych. Procedura prawna trwa zwykle nieco dłużej, ale gwarantuje nam, że linia lotnicza wypłaci Twoje odszkodowanie.


Masz prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania Pełnomocnictwa. Po upływie tego terminu nie ma możliwości zamknięcia wniosku bez ponoszenia opłat. Nasz zespół włożył już czas i wysiłek na rozpatrzenie Twojego roszczenia i zgodnie z naszym regulaminem, niezależnie od wyniku sprawy, naliczamy opłatę za usługi w momencie, gdy chcesz zamknąć swój wniosek. Jeśli chcesz zamknąć swoją sprawę, prosimy o kontakt mailowy, abyśmy mogli wspólnie przeanalizować sytuację. Jesteśmy tu, by Ci pomóc!


O procesie obsługi roszczenia (nie posiadam jeszcze konta na stronie Flighttix.pl Claim Service)

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij na link ‘Nie pamiętam hasła’ znajdujący się pod ‘Moje roszczenie’. Po wpisaniu adresu e-mail, którego użyto przy rejestracji, zostanie wysłane do Ciebie nowe hasło.


Możesz zawsze wysłać dokumenty jako załącznik w wiadomości e-mail na adres info@claimservice.flighttix.pl. Upewnij się, że wysyłasz wiadomość e-mail z adresu, który podałeś przy rejestracji. Dokumenty zostaną w ten sposób automatycznie dodane do Twojego konta.


Logowanie do konta jest możliwe jedynie za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Jeśli otrzymujesz komunikat o nierozpoznanym adresie e-mail możliwe, że wpisujesz go niepoprawnie. Wysyłając wiadomość e-mail do zespołu należy również robić to z zarejestrowanego adresu e-mail. W przeciwnym razie wiadomość nie zostanie powiązana z Twoim kontem. Jeśli chcesz zmienić zarejestrowany adres e-mail, skontaktuj się z naszym zespołem. Jeśli dostajesz komunikat o nieprawidłowej kombinacji adresu e-mail oraz hasła oznacza to, że wprowadzone hasło jest niepoprawne.


Tak, możesz. Pamiętaj jedynie, aby uprzednio powiadomić o tym zespół, aby mógł zaplanować następne kroki w procesie obsługi roszczenia. Po otrzymaniu Twojego listu, zeskanujemy dokumenty i dodamy je do Twojego konta online. Nasz adres pocztowy to:

T.a.v. Flighttix.pl Claim Service
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam
Nederland


Aby zalogować się do Twojego konta, gdzie znajduje się Twoja dokumentacja online oraz oś czasu, odwiedź poniższy link:
https://claim.claimservice.app/login?partner=flighttix-pl&lang=pl
Wprowadź dane logowania, które podałeś podczas rejestracji. Te dane zostały również wysłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Proces obsługi roszczenia przez Flighttix.pl Claim Service odbywa się jedynie w formie pisemnej i dlatego na wszystkie pytania odpowiada się także pisemnie za pośrednictwem konta online lub przez pocztę e-mail. Istotne jest konsekwentne i poprawne tworzenie dokumentacji, gdyż może mieć to późniejsze znaczenie w działaniach prawnych. Ponadto, metoda ta pozwala nam w każdym momencie odnaleźć niezbędne informacje w Twojej dokumentacji. W razie pytań dotyczących Twojego roszczenia skontaktuj się z Obsługą Klienta :cobranding_site_name. Jeśli masz inne pytania, wyślij je do nas w wiadomości e-mail lub przez formularz pomocy na Twoim koncie. Na pytania wysłane z konta online lub w wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.


Aby móc korespondować z liniami lotniczymi w imieniu osób trzecich, wymagane jest Pełnomocnictwo. Jest to formularz, dzięki któremu pasażer uprawnia Flighttix.pl Claim Service :cobranding_powered_by_name (nazwa handlowa Yource B.V.) do zgłoszenia roszczenia w jego imieniu. Wszyscy pasażerowie są proszeni o złożenie podpisu na takim formularzu. W przypadku niepełnoletnich pasażerów przynajmniej jeden z rodziców musi złożyć podpis. Uwaga: udzielenie pełnomocnictwa nie ma związku z podejmowanymi przez nas działaniami, ale jest on formalnością wobec linii lotniczych.


W niektórych przypadkach linie lotnicze podejmują bezpośredni kontakt z pasażerem w celu wypłaty odszkodowania. Zanim podasz liniom lotniczym dane konta bankowego, skonsultuj to z naszym zespołem, np. w celu sprawdzenia czy zaoferowana kwota pokrywa się z Twoim roszczeniem. Podanie danych do konta często wiąże się z zaakceptowaniem propozycji linii lotniczych. Pamiętaj, aby zachować ostrożność przy udostępnianiu osobom trzecim danych bankowych lub z karty kredytowej. Oszuści mogą podszywać się pod linie lotnicze i wyłudzać poufne informacje od pasażerów. Nigdy nie podawaj tzw. kodu CVC, który znajduje się na odwrocie karty kredytowej.


Jeśli w tej sekcji nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz skontaktować się z nami logując się do Twojego konta na naszej stronie (użyj opcji ‘Pomoc’ lub ‘Pytania?’). Nasz zespół postara się jak najszybciej udzielić odpowiedzi. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: info@claimservice.flighttix.pl.


W niektórych przypadkach wymagamy dostarczenia nam kopii dokumentu tożsamości pasażera. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, linie lotnicze muszą skontrolować, czy dane osoby na rezerwacji faktycznie pokrywają się z danymi osoby, która była pasażerem opóźnionego lotu. Po drugie, linie lotnicze chcą się upewnić, czy odpowiednia osoba dała nam upoważnienie, porównując dane w paszporcie z danymi na formularzu.

Kopia dokumentu tożsamości powinna być wysłana tylko wtedy, gdy zajdzie taka konieczność. Będziemy obchodzić się z kopią zachowując wszelką ostrożność i staranność. Jest jednak kilka kroków, które sam możesz podjąć, aby uniknąć kradzieży tożsamości. Jednym ze sposobów jest napisanie słowa ‘kopia’ na wysyłanym dokumencie, daty utworzenia kopii oraz nazwy firmy, dla której kopia jest przeznaczona. Możesz również zamazać na kopii numer paszportu.


O Flighttix.pl Claim Service

Lot-Opóźniony.pl to firma kierująca serwisem Flighttix.pl Claim Service. Nasza firma z siedzibą w Amsterdamie, specjalizuje się w likwidacji szkód lotniczych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład. Lot-Opóźniony.pl jest nazwą handlową Yource B.V. Na dokumentach spotkasz się z nazwą Yource B.V., której używamy też podczas wymiany korespondencji z przewoźnikami lotniczymi.


Twój lot jest sporo opóźniony, odwołany a może odmówiono Ci przyjęcia na pokład? Nasz doświadczony zespół serwisu Flighttix.pl Claim Service (prowadzonego przez Lot-Opozniony.pl) prędko udzieli Ci informacji o należnym odszkodowaniu, które może sięgać nawet € 600,- na osobę. Jeśli okaże się, że masz prawo do odszkodowania, pomożemy Ci skompletować odpowiednią dokumentację, zweryfikujemy ją w świetle obowiązujących przepisów i sporządzimy pisma do przewoźnika lotniczego. A jeśli to konieczne, wesprzemy Cię na drodze prawnej.


Brak wyników wyszukiwania